Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Teritorijų planavimas

Teritorijų planavimo viešumas nuo 2024
Viešinimas vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d.
Dėl nepritarimo inicijavimo procesui
Detaliųjų planų koregavimas supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 punktu
Visuomenės informavimas apie numatomą žemės sklypo naudojimo būdo keitimą

Detalieji planai užregistruoti teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR). Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti adresu www.tpdr.lt

Detalieji planai
Teritorijų planavimo viešumas
Įsakymų projektai ir sprendimai dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo
Teritorijų planavimo komisijos posėdžių darbotvarkė
Visuomenės informavimas apie parengtus projektinius pasiūlymus