Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtą 0,8138 ha žemės sklypo Matininkų g. 31 (kadastrinis Nr. 2501/0033:272), Palangoje, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Matininkų g. 27, Palanga

2023-04-14

Informuojame, apie parengtą 0,8138 ha žemės sklypo Matininkų g. 31 (kadastrinis Nr. 2501/0033:272), Palangoje, detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011-07-14 sprendimu Nr. T2-105, koregavimą žemės sklype Matininkų g. 27, Palanga (kad. Nr. 2501/0033:369), kuris detaliajame plane pažymėtas Nr. 1, supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. 

Planuojama teritorija – žemės sklypas Matininkų g. 27, Palanga (kad. Nr. 2501/0033:369).

Planuojamas plotas – 0,1232 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, 00153 Palanga, tel. (8 460) 48 70, el. p.: administracija@palanga.lt, www.palanga.lt.

Projekto užsakovas: M. S., A. S.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Green Energy Studio“, adresas Šilutės pl. 2-502 kab., Klaipėda, mob. 861521741, el. p. uabges@gmail.com.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti statinių statybos zoną ir statybos ribą.

Susipažinti su parengtais koreguojamo supaprastinta tvarka teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2023-04-19 iki 2023-05-03 d. (imtinai) Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt ir/arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, mob. tel. 861521741, el. p. planvesta@gmail.com. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-04-26 iki 2023-05-03 plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus mob. 861521741).

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-05-03), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas ir brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-04-14 13:38