Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GARSO ĮRAŠYMĄ

Informuojame, kad tinkamo posėdžio eigos fiksavimo ir atsekamumo tikslu bus daromas garso įrašas. Duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslą ir priemones, yra Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, adresas Vytauto g. 112, Palanga. Garso įrašas bus saugomas 4 metus. Įrašas daromas teisės akto pagrindu. Jūs turite teisę būti informuotas apie duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar kitais asmens duomenų apsaugos klausimais galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@palanga.lt.

 

STATYBOS IR MIESTO ŪKIO KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2021 M. KOVO 29 D. 15 VAL NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

 

 1. Sprendimo „Dėl pritarimo BĮ Palangos miesto rinkliavų centro 2020 metų veiklos ataskaitai“ projektas. Pranešėjas – Bronius Martinkus.
 2. Sprendimo „Dėl pritarimo UAB „Palangos Klevas“ 2020 metų veiklos ataskaitai“ projektas. Pranešėjas – Andrejus Byčkovas.
 3. Sprendimo „Dėl Tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-57 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 4. Sprendimo „Dėl Tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-348 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 5. Sprendimo „Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-88 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 6. Sprendimo „Dėl Seniūnaičių išlaidų, susijusių su jų, kaip seniūnaičių, veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 7. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų, 2021 metais numatomų finansuoti kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Violeta Staskonienė.
 8. Sprendimo „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Palangos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ projektas. Pranešėjas – Virgilijus Beržanskis.
 9. Sprendimo „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Palangos vandenys“ apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo“ projektas. Pranešėjas – Virgilijus Beržanskis.
 10. Sprendimo „Dėl žemės sklypo Jūros g. 22, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
 11. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2021 m. kovo 26 d. raštas Nr. (18.8)-ATPS1-70 „Dėl prašymo svarstymo“.

Komiteto pirmininkas                                                                          Dainius Želvys

EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2021 M. KOVO 30 D. 9 VAL. NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

 

 1. Sprendimo „Dėl Palangos senosios gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos“ projektas. Pranešėjas – Leonas Šidlauskas.
 2. Sprendimo „Dėl pritarimo VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai, finansinių ataskaitų rinkiniui, veiklos užduočių įvykdymui ir 2021 metų veiklos rodiklių nustatymui“ projektas. Pranešėja – Jūratė Mikutienė.
 3. Sprendimo „Dėl pritarimo BĮ Palangos turizmo informacijos centro 2020 metų veiklos ataskaitai“ projektas. Pranešėja – Rasa Kmitienė.
 4. Sprendimo „Dėl pritarimo BĮ Palangos miesto rinkliavų centro 2020 metų veiklos ataskaitai“ projektas. Pranešėjas – Bronius Martinkus.
 5. Sprendimo „Dėl pritarimo VšĮ „Palangos orkestras“ 2020 metų veiklos ataskaitai“ projektas. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
 6. Sprendimas „Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai“ projektas. Pranešėja – Kristina Nikartienė.
 7. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Kristina Nikartienė.
 8. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Irma Babičaitė-Kučinskienė.
 9. Sprendimo „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 10. Sprendimo „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo UAB „Sveikatos uostas“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 11. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės turto Vytauto g. 11, Palangoje, viešojo nuomos konkurso“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 12. Sprendimo „Dėl Tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-57 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 13. Sprendimo „Dėl Tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-348 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 14. Sprendimo „Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-88 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 15. Sprendimo „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 16. Sprendimo ‚Dėl lėšų, skirtų įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes Palangos miesto savivaldybės mokyklose 2021 metais, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė
 17. Sprendimo „Dėl Seniūnaičių išlaidų, susijusių su jų, kaip seniūnaičių, veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 18. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų, 2021 metais numatomų finansuoti kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Violeta Staskonienė.
 19. Sprendimo „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Palangos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ projektas. Pranešėjas – Virgilijus Beržanskis.
 20. Sprendimo „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Palangos vandenys“ apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo“ projektas. Pranešėjas – Virgilijus Beržanskis.

Komiteto pirmininkas                                                         Rimantas Antanas Mikalkėnas

 

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2021 M. KOVO 31 D. 13 VAL. NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

 1. Sprendimo „Dėl pritarimo VšĮ „Palangos orkestras“ 2020 metų veiklos ataskaitai“ projektas. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
 2. Sprendimo „Dėl Seniūnaičių išlaidų, susijusių su jų, kaip seniūnaičių, veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.

Pirmininkė                                                                                        Ilona Pociuvienė

 

TURIZMO, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2021 M. KOVO 31 D. 15 VAL. NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

 1. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Irma Babičaitė-Kučinskienė.
 2. Sprendimo „Dėl Seniūnaičių išlaidų, susijusių su jų, kaip seniūnaičių, veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.

Pirmininkas                                                                                       Saulius Simė

 

Informacija atnaujinta 2021-03-26 11:44
lt
en ru