Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GARSO ĮRAŠYMĄ

Informuojame, kad tinkamo posėdžio eigos fiksavimo ir atsekamumo tikslu bus daromas garso įrašas. Duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslą ir priemones, yra Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, adresas Vytauto g. 112, Palanga. Garso įrašas bus saugomas 4 metus. Įrašas daromas teisės akto pagrindu. Jūs turite teisę būti informuotas apie duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar kitais asmens duomenų apsaugos klausimais galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@palanga.lt.

 

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2021 M. BIRŽELIO 14 D. 13 VAL. NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

 

 1. Sprendimo „Dėl Tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-233 1 punkto pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Arūnas Macius.
 2. Sprendimo „Dėl Tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-179 papildymo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 3. Sprendimo „Dėl Tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-229 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Jolanta Mažrimė.
 4. Sprendimo „Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-13 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.
 5. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2011–2020 m. strateginio plėtros plano ataskaitos ir 2021–2030 m. strateginio plėtros plano patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 6. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų strateginio plėtros ir veiklos planų įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 7. Sprendimo „Dėl sutikimo priimti kompiuterinę įrangą Savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise Savivaldybės mokykloms“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

Pirmininkė                                                                                        Ilona Pociuvienė

EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2021 M. BIRŽELIO 15 D. 9 VAL. NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

 

 1. Sprendimo „Dėl Tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-233 1 punkto pakeitimo“ pranešėjas. Pranešėjas – Arūnas Macius.
 2. Sprendimo „Dėl Tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-179 papildymo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 3. Sprendimo „Dėl Tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-229 pakeitimo“. Pranešėja – Jolanta Mažrimė.
 4. Sprendimo „Dėl Tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-93 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.
 5. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 6. Sprendimo „Dėl Tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T2-24 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 7. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2011–2020 m. strateginio plėtros plano ataskaitos ir 2021–2030 m. strateginio plėtros plano patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė
 8. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų strateginio plėtros ir veiklos planų įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 9. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 10. Dėl Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-217 pakeitimo ir papildymo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 11. Sprendimo „Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų patikėjimo teise valdomų pastatų rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbų perdavimo ir jų balansinės vertės didinimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

Komiteto pirmininkas                                                         Rimantas Antanas Mikalkėnas

STATYBOS IR MIESTO ŪKIO KOMITETO POSĖDŽIO,VYKSIANČIO 2021 M. BIRŽELIO 15 D. 15 VAL NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

 

 1. Sprendimo „Dėl Tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T2-24 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 2. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2011–2020 m. strateginio plėtros plano ataskaitos ir 2021–2030 m. strateginio plėtros plano patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė
 3. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų strateginio plėtros ir veiklos planų įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 4. Sprendimo „Dėl Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-217 pakeitimo ir papildymo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 5. Sprendimo „Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų patikėjimo teise valdomų pastatų rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbų perdavimo ir jų balansinės vertės didinimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 6. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2021 m. birželio 10 d. raštas Nr. (18.8)-ATPS1-148 „Dėl prašymo svarstymo“. Pranešėjas – Vytautas Indreika.

Komiteto pirmininkas                                                                          Dainius Želvys

 

TURIZMO, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2021 M. BIRŽELIO 16 D. 13 VAL. 30 MIN. NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

 

 1. Sprendimo „Dėl Tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-93 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.
 2. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2011–2020 m. strateginio plėtros plano ataskaitos ir 2021–2030 m. strateginio plėtros plano patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 3. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų strateginio plėtros ir veiklos planų įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.

Pirmininkas                                                                                       Saulius Simė

 

Informacija atnaujinta 2021-06-14 09:23
lt
en ru