Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GARSO ĮRAŠYMĄ

Informuojame, kad tinkamo posėdžio eigos fiksavimo ir atsekamumo tikslu bus daromas garso įrašas. Duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslą ir priemones, yra Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, adresas Vytauto g. 112, Palanga. Garso įrašas bus saugomas 4 metus. Įrašas daromas teisės akto pagrindu. Jūs turite teisę būti informuotas apie duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar kitais asmens duomenų apsaugos klausimais galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@palanga.lt.

 

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2022 M. SPALIO 3 D. 13 VAL. KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KAB., VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ 

 1. Sprendimo „Dėl kultūros projektų dalinio finansavimo“ projektas. Pranešėja – Jolanta Mažrimė.
 2. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 3. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 4. Sprendimo „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos Vlado Jurgučio progimnazijai ir jos valdomų inžinerinių statinių balansinės vertės didinimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

Pirmininkė                                                                                             Ilona Pociuvienė

 

TURIZMO, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2022 M. SPALIO 3 D. 14 VAL. 30 MIN. KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KAB., VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 

 1. Dėl Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininko skyrimo.
 2. Dėl Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo.
 3. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės sutikimų atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 4. Sprendimo „Dėl viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurios savininkė yra Palangos miesto savivaldybė, vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Laura Janušienė.
 5. Sprendimo „Dėl Tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-393 „Dėl Palangos miesto socialinių paslaugų centro didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.
 6. Sprendimo „Dėl vidutinės kieto kuro kainos kompensacijoms skaičiuoti nustatymo“ projektas. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.
 7. Sprendimo „Dėl Tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-15 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.

Pirmininko pavaduotoja                                                          Sondra Kulikauskienė

 

 

EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2022 M. SPALIO 4 D. 9 VAL. KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KAB., VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 

 1. Sprendimo „Dėl Tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 2. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-216 „Dėl Palangos miesto savivaldybės paplūdimių įteisinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėjai – Svetlana Grigorian ir Eugenijus Simutis.
 3. Sprendimo „Dėl kultūros projektų dalinio finansavimo“ projektas. Pranešėja – Jolanta Mažrimė.
 4. Sprendimo „Dėl pritarimo taikos sutarties projektui“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 5. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės sutikimų atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 6. Sprendimo „Dėl viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurios savininkė yra Palangos miesto savivaldybė, vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Laura Janušienė.
 7. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 8. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 9. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Palangos miesto teritorijos tvarkymo ir priežiūros paslaugų, teikiamų UAB „Palangos komunalinis ūkis“, įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 10. Sprendimo „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos Vlado Jurgučio progimnazijai ir jos valdomų inžinerinių statinių balansinės vertės didinimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 11. Sprendimo „Dėl UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpio nustatymo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 12. Sprendimo „Dėl Tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-393 „Dėl Palangos miesto socialinių paslaugų centro didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.
 13. Sprendimo „Dėl Tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos, skirtos savivaldybės infrastruktūros projektavimui, statybai ir (ar) įrengimui finansuoti, tarifų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
 14. Sprendimo „Dėl vidutinės kieto kuro kainos kompensacijoms skaičiuoti nustatymo“ projektas. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.
 15. Sprendimo „Dėl Tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-15 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.

Pirmininkas                                                                       Rimantas Antanas Mikalkėnas

Informacija atnaujinta 2022-09-30 10:42