Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GARSO ĮRAŠYMĄ

Informuojame, kad tinkamo posėdžio eigos fiksavimo ir atsekamumo tikslu bus daromas garso įrašas. Duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslą ir priemones, yra Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, adresas Vytauto g. 112, Palanga. Garso įrašas bus saugomas 4 metus. Įrašas daromas teisės akto pagrindu. Jūs turite teisę būti informuotas apie duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar kitais asmens duomenų apsaugos klausimais galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@palanga.lt. 

 

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2022 M. LAPKRIČIO 28 D. 13 VAL. KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KAB., VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 1. Sprendimo „Dėl Tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 2. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Svetlana Grigorian.
 3. Sprendimo „Dėl Palangos miestą reprezentuojančių 2023–2025 metais aukšto meistriškumo suaugusiųjų sporto komandų sąrašo ir lėšų paskirstymo 2023–2025 metams aukšto meistriškumo sporto programai įgyvendinti patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 4. Kiti klausimai. Pranešėja – Laima Valužienė.

Pirmininkė                                                                                             Ilona Pociuvienė

EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2022 M. LAPKRIČIO 30 D. 9 VAL. KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KAB., VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 

 1. Sprendimo „Dėl pritarimo projektui „Pajūrio juostos tvarkymo priemonių įgyvendinimas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje“ projektas. Pranešėja – Reda Kairienė.
 2. Sprendimo „Dėl pritarimo įregistruoti buveinės adresą“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 3. Sprendimo „Dėl BĮ „Palangos investicijų valdymas“ patikėjimo teise valdomo savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 4. Sprendimo „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos miesto socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 5. Sprendimo „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos turizmo informacijos centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 6. Sprendimo „Dėl Tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 7. Sprendimo „Dėl Tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos, skirtos savivaldybės infrastruktūros projektavimui, statybai ir (ar) įrengimui finansuoti, tarifų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 8. Sprendimo „Dėl Tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-209 „Dėl Palangos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 9. Sprendimo „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos UAB „Palangos vandenys“ suteikimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 10. Sprendimo „Dėl Tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 11. Sprendimo „Dėl Palangos miestą reprezentuojančių 2023–2025 metais aukšto meistriškumo suaugusiųjų sporto komandų sąrašo ir lėšų paskirstymo 2023–2025 metams aukšto meistriškumo sporto programai įgyvendinti patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 12. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Svetlana Grigorian.
 13. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir neprižiūrimų statinių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Danutė Mikienė.
 14. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.

Pirmininkas                                                                       Rimantas Antanas Mikalkėnas

 

TURIZMO, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2022 M. LAPKRIČIO 30 D. 15 VAL. KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KAB., VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 

 1. Sprendimo „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai“ projektas. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.
 2. Sprendimo „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos miesto socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 3. Sprendimo „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos turizmo informacijos centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 4. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Svetlana Grigorian.
 5. Palangos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus 2022 m. spalio 10 d. raštas Nr. (26.2)-KUL2-27 „Dėl prisijungimo prie Susitarimo dėl meno ir dizaino viešosiose erdvėse“ (Reg. 2022-10-10 Nr. (4.20)D7-400).

Pirmininkė                                                                           Sondra Kulikauskienė

STATYBOS IR MIESTO ŪKIO KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2022 M. LAPKRIČIO 30 D. 16 VAL. KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KAB., VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 

 1. Sprendimo „Dėl pritarimo projektui „Pajūrio juostos tvarkymo priemonių įgyvendinimas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje“ projektas. Pranešėja – Reda Kairienė.
 2. Sprendimo „Dėl pritarimo įregistruoti buveinės adresą“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 3. Sprendimo „Dėl BĮ „Palangos investicijų valdymas“ patikėjimo teise valdomo savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 4. Sprendimo „Dėl Tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos, skirtos savivaldybės infrastruktūros projektavimui, statybai ir (ar) įrengimui finansuoti, tarifų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 5. Sprendimo „Dėl Tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-209 „Dėl Palangos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 6. Sprendimo „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos UAB „Palangos vandenys“ suteikimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 7. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Svetlana Grigorian.
 8. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir neprižiūrimų statinių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Danutė Mikienė.

Pirmininkas                                                                                        Dainius Želvys

 

Informacija atnaujinta 2022-11-25 14:49