Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GARSO ĮRAŠYMĄ

Informuojame, kad tinkamo posėdžio eigos fiksavimo ir atsekamumo tikslu bus daromas garso įrašas. Duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslą ir priemones, yra Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, adresas Vytauto g. 112, Palanga. Garso įrašas bus saugomas 4 metus. Įrašas daromas teisės akto pagrindu. Jūs turite teisę būti informuotas apie duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar kitais asmens duomenų apsaugos klausimais galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@palanga.lt.

KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2022 M. SAUSIO 19 D. 13 VAL. KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KAB., VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 

  1. Dėl Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitos. Pranešėja – Elena Kuznecova.
  2. Dėl Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos tvirtinimo. Pranešėja – Elena Kuznecova.
  3. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų audito strategijos ir veiklos plano vykdymo. Pranešėja – Kristina Vaitilavičė.
  4. Kontrolės ir audito tarnybos informacija apie 2021 metais teiktų rekomendacijų vykdymą. Pranešėja – Kristina Vaitilavičė.

Pirmininkė                                                                                         Elena Kuznecova

 

Informacija atnaujinta 2022-01-14 09:51
lt
en ru