Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GARSO ĮRAŠYMĄ

Informuojame, kad tinkamo posėdžio eigos fiksavimo ir atsekamumo tikslu bus daromas garso įrašas. Duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslą ir priemones, yra Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, adresas Vytauto g. 112, Palanga. Garso įrašas bus saugomas 4 metus. Įrašas daromas teisės akto pagrindu. Jūs turite teisę būti informuotas apie duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar kitais asmens duomenų apsaugos klausimais galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@palanga.lt.

KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2021 M. SPALIO 11 D. 9 VAL. NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

2021 m. spalio 7 d.

Palanga

Kontrolės ir audito tarnybos informacija apie audito „Palangos miesto savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo vertinimas“ ataskaitoje subjektams pateiktų rekomendacijų įvykdymą. Pranešėjos – Kristina Nikartienė, Akvilė Kilijonienė.

 

Pirmininkė                                                                                         Elena Kuznecova

 
Informacija atnaujinta 2021-10-07 09:18
lt
en ru