Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių darbotvarkės

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ TARYBOS POSĖDŽIŲ FILMAVIMĄ

Informuojame, kad tinkamo posėdžio eigos fiksavimo ir atsekamumo tikslu daromas vaizdo ir garso įrašas. Duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslą ir priemones, yra Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, adresas Vytauto g. 112, Palanga.

Įrašas bus saugomas 4 metus. Vaizdo įrašas bus įdėtas į interneto svetainę adresu www.palanga.lt.
Įrašas daromas teisės akto pagrindu. Jūs turite teisę būti informuotas apie savo duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar kitais asmens duomenų apsaugos klausimais galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@palanga.lt.

_________________________________

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 2-ojo posėdžio darbotvarkė (2023 m. gegužės 18 d.)

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 1-ojo (pakartotinio) posėdžio darbotvarkė (2023 m. balandžio 26 d.)

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 1-ojo posėdžio darbotvarkė (2023 m. balandžio 17 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 46-ojo posėdžio darbotvarkė (2023 m. kovo 29 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 45-ojo posėdžio darbotvarkė (2023 m. vasario 3 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 44-ojo posėdžio darbotvarkė (2022 m. gruodžio 22 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 43-iojo posėdžio darbotvarkė (2022 m. gruodžio 2 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 42-ojo posėdžio darbotvarkė (2022 m. spalio 6 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 41-ojo posėdžio darbotvarkė (2022 m. rugpjūčio 25 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 40-ojo posėdžio darbotvarkė (2022 m. birželio 30 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 39-ojo posėdžio darbotvarkė (2022 m. gegužės 31 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 38-ojo posėdžio darbotvarkė (2022 m. balandžio 28 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 37-ojo posėdžio darbotvarkė (2022 m. balandžio 7 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 36-ojo posėdžio darbotvarkė (2022 m. kovo 24 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 35-ojo posėdžio darbotvarkė (2022 m. kovo 10 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 34-ojo posėdžio darbotvarkė (2022 m. vasario 23 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 33-iojo posėdžio darbotvarkė (2022 m. vasario 3 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 32-ojo posėdžio darbotvarkė (2021 m. gruodžio 22 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 31-ojo posėdžio darbotvarkė (2021 m. lapkričio 11 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 30-ojo posėdžio darbotvarkė (2021 m.rugsėjo 30 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 29-ojo posėdžio darbotvarkė (2021 m. rugpjūčio 26 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 28-ojo posėdžio darbotvarkė (2021 m. birželio 17 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 27-ojo posėdžio darbotvarkė (2021 m. balandžio 29 d.).

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 26-ojo posėdžio darbotvarkė (2021 m. balandžio 1 d.).

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 25-ojo posėdžio darbotvarkė (2021 m. vasario 25 d.)

9-jo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 24-ojo posėdžio darbotvarkė (2021 m. vasario 4 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 23-iojo posdžio darbotvarkė (2020 m. gruodžio 29 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 22-ojo posėdžio darbotvarkė (2020 m. lapkričio 26 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 21-ojo posėdžio darbotvarkė (2020 m. lapkričio 4 d.).

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 20-ojo posėdžio darbotvarkė (2020 m. spalio 1 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 19-ojo posėdžio darbotvarkė (2020 m. rugpjūčio 27 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 18-ojo posėdžio darbotvarkė (2020 m. liepos 9 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 17-ojo posėdžio darbotvarkė (2020 m. birželio 11 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 16-ojo posėdžio darbotvarkė (2020 m. gegužės 12 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 15-ojo posėdžio darbotvarkė (2020 m. balandžio 30 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 14-ojo posėdžio darbotvarkė (2020 m. balandžio 9 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 13-ojo posėdžio darbotvarkė (2020 m. vasario 27 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 12-ojo posėdžio darbotvarkė (2020 m. sausio 30 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 11-ojo posėdžio darbotvarkė (2019 m. gruodžio 19 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 10-ojo posėdžio darbotvarkė (2019 m. lapkričio 28 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 9-ojo posėdžio darbotvarkė (2019 m. spalio 31 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 8-ojo posėdžio darbotvarkė (2019 m. spalio 17 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-ojo posėdžio darbotvarkė (2019 m. rugsėjo 27 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 6-ojo posėdžio darbotvarkė (2019 m. rugpjūčio 29 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 5-ojo posėdžio darbotvarkė (2019 m. liepos 9 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 4-ojo posėdžio darbotvarkė (2019 m. gegužės 30 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 3-iojo posėdžio darbotvarkė (2019 m. gegužės 2 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 2-ojo posėdžio darbotvarkė (2019 m. balandžio 24 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 1-ojo posėdžio darbotvarkė (2019 m. balandžio 16 d.)

Informacija atnaujinta 2023-05-12 08:48