Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Darbo užmokestis

Palangos miesto savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklės ir darbo apmokėjimo sistema patvirtintos Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. A1-814.

Palangos miesto savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistema patvirtinta Palangos miesto savivaldybės Mero 2024 m. sausio 18 d. potvarkiu M1-29.

Palangos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašas patvirtintas Palangos miesto savivaldybės Mero 2024 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. M1-81.

Palangos miesto savivaldybės viešųjų įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašas patvirtintas Palangos miesto savivaldybės Mero 2024 m. vasario 21 d. potvarkiu Nr. M1-85.

 

Informacija atnaujinta 2024-03-04 10:22