Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos komitetai

 
EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETAS
Posėdžiai vyksta antradieniais 11 val. Tarybos komitetų posėdžių salėje, 317 kab., Vytauto g. 112.

1. Gediminas Gečas
2. Elena Kuznecova - pavaduotoja
3. Rimantas Antanas Mikalkėnas - pirmininkas
4. Paulius Rojus
5. Renata Štombergienė
 
Komitetas sudarytas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T2-80 (pakeistas Tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T2-249)


STATYBOS IR MIESTO ŪKIO KOMITETAS
Posėdžiai vyksta pirmadieniais 16 val. Tarybos komitetų posėdžių salėje, 317 kab., Vytauto g. 112.
 
1. Domininkas Jurevičius
2. Bronius Vaitkus
3. Vaidas Šimaitis
4. Dainius Želvys - pirmininkas
5. Julius Tomas Žulkus - pavaduotojas
 
Komitetas sudarytas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T2-80


TURIZMO, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETAS
Posėdžiai vyksta trečiadienį 15 val. Tarybos komitetų posėdžių salėje, 317 kab., Vytauto g. 112.

1. Andrius Bajoras - pavaduotojas
2. Svetlana Grigorian
3. Sondra Kulikauskienė - pirmininkė
4. Martynas Girininkas 
5. Justas Žulkus
 
Komitetas sudarytas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T2-80 (pakeistas Tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T2-175)


ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS
Posėdžiai vyksta pirmadieniais 13 val. Tarybos komitetų posėdžių salėje, 317 kab., Vytauto g. 112.

1. Arvydas Dočkus - pavaduotojas
2. Vladas Žulkus
3. Darius Kubilius
4. Ilona Pociuvienė - pirmininkė
5. Eugenijus Simutis
 
Komitetas sudarytas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T2-80 (pakeistas Tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-121)

 
KONTROLĖS KOMITETAS
 
1. Svetlana Grigorian
2. Domininkas Jurevičius
3. Elena Kuznecova - pirmininkė
4. Paulius Rojus
5. Renata Štombergienė
6. Dainius Želvys - pavaduotojas
 
Komitetas sudarytas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T2-143 (pakeistas Tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T2-173, Tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T2-250), Komiteto pirmininko pavaduotojas paskirtas Tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T2-251

 
Numatomų Komitetų posėdžių darbotvarkės (skelbiamos čia)
 
Informacija atnaujinta 2023-01-09 16:36