Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, apie skelbiamą Nemirsetos detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kaštonų g. 2. Palangoje

Informuojame, apie skelbiamą Nemirsetos detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kaštonų g. 2....
2020-04-15

Informuojame, kad skelbiamas „Nemirsetos detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kaštonų g. 2. Palangoje“ svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-19-285.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo padalijimas, pietinės sklypo ribos koregavimas nekeičiant sklypo ploto, naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 1 punktu patvirtinto Nemirsetos detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype Kaštonų g. 2, Palangoje.

2020-04-06 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė „Nemirsetos detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kaštonų g. 2. Palangoje“ koncepcijai, raštu Nr. (4.17)-D3-1271.

Su projektu galima susipažinti nuo 2020-04-22 iki 2020-05-08 Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt, bei  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), detaliojo plano rengėjo patalpose Vytauto g. 120-7, Palanga, iš anksto susitarus, arba gauti reikiamos informacijos parašius el. paštu: rgpalanga@gmail.com, ar tel. 8-698-83701. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, tel. 8-460-48708, el. paštas: architektas@palanga.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susipažinimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);  detaliojo plano rengėjui - UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga, tel. 8-698-83701 el.paštas: info.vrp@gmail.com.

Paskelbus karantiną, projekto viešo ekspozicija Savivaldybės patalpose nedaroma. Kadangi projektas rengiamas supaprastintą tvarką, viešas susirinkimas nenumatomas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Informacija atnaujinta 2020-04-15 09:08