Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad rengiamas Teritorijos tarp Rąžės, Žiogupio upelių, melioracijos griovio, žemės sklypo Karvelyno g. 21C ir pravažiavimo, Palangoje, detalusis planas

Informuojame, kad rengiamas Teritorijos tarp Rąžės, Žiogupio upelių, melioracijos griovio, žemės...
2020-01-08

Informuojame, kad rengiamas Teritorijos tarp Rąžės, Žiogupio upelių, melioracijos griovio, žemės sklypo Karvelyno g. 21C ir pravažiavimo, Palangoje, detalusis planas.  TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-19-579.

Teritorijos planavimo dokumento uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai - optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, galimybės žemę paimti visuomenės poreikiams nagrinėjimas, galimybės žemės sklypus suformuoti, pertvarkyti, prijungti nagrinėjimas, teritorijos naudojimo būdo keitimas, naudojimo reglamentų nustatymas, Igno Karvelio iki 1940 m. nuosavybės teise valdyto žemės sklypo (Vilimiškėje) detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 1d. sprendimu Nr. T2-116 ir žemės sklypo Karvelyno g. 17 (kadastrinis Nr. 2501/0033:269), Palangoje, detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-139, sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019m. spalio 21d. įsakymas Nr. A1-1428.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2024m. IV ketvirtis. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: R. T.

Plano rengėjas - UAB "Vakarų regiono projektai", Vytauto g. 120-7, Palanga. Tel. 8-698-83701. El.paštas: info.vrp@gmail.com.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2020-01-08 13:42