Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Viešbučio paskirties pastato (7.1) Kastyčio g. 29, Palangoje statybos projekto“ projektinius pasiūlymus.

2022-03-01

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas „Viešbučio paskirties pastato (7.1) Kastyčio g. 29, Palangoje statybos projektas“, projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Projekto pavadinimas:

Viešbučio paskirties pastato (7.1) Kastyčio g. 29, Palangoje statybos projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo unikalus numeris

KASTYČIO G. 29, PALANGA, (SKLYPO UNIKALUS NR. 2501-0027-0279)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

KOMERCINĖS PASKIRTIES OBJEKTŲ TERITORIJOS

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

VIEŠBUČIŲ PASKIRTIES PASTATAI

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Urban architects“ į.k. 304067202, PV Vytautas Pocius, el. p. vytautas@urbanprojects.lt, 

tel. Nr.: +37052383383

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Klaibuta“, Minijos g. 39, Klaipėda. Tel. Nr. +370 46 411536

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Klaibuta“, Minijos g. 39 Klaipėda, 9:00-16:00 iki 2022 m. kovo 22 d., suderinus laiką ir savivaldybės tinklapyje www.palanga.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki  2022 m. kovo 22 d., el. paštu: vytautas@urbanprojects.lt arba telefonu: +37063322777

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks 2022-03-22 16:00 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose Vytauto g. 112, Palanga

Vaizdo transliavimo nuoroda https://us02web.zoom.us/j/5454087125?pwd=TmJEbHh6NXd6YUR2MlhjM2RrTkFhQT09

Posėdžio ID: 545 408 7125. Slaptažodis: 3GKWGr

Programa, kuria bus transliuojama: ZOOM

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-03-01 14:46