Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtą Kunigiškių gyvenamojo kvartalo detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0017:413, Palangoje

2021-07-12

Informuojame visuomenę apie parengtą Kunigiškių gyvenamojo kvartalo detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0017:413, Palangoje.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kadastro Nr. 2501/0017:413), Palangoje. Planuojamos teritorijos plotas – apie 0,3015 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217, el. p. administracija@palanga.lt, interneto svetainė www.palanga.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: E. L. ir V. G. įgaliotas UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. info@kartografiniaiprojektai.lt, tel. Nr. (8 445) 78199.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. info@kartografiniaiprojektai.lt, tel. Nr. (8 445) 78199.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-16 įsakymas Nr. A1-481 „Dėl Kunigiškių gyvenamojo kvartalo detalaus suplanavimo projekto koregavimo žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0017:413, Palangoje”, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-02 įsakymas Nr. A1-905 „Dėl Kunigiškių gyvenamojo kvartalo detalaus suplanavimo projekto koregavimo žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0017:413, Palangoje, planavimo darbų programos patvirtinimo".

Planavimo tikslai ir uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslas - optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, žemės sklypo padalijimas, Palangos miesto tarybos 995 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 17 patvirtinto Kunigiškių gyvenamojo kvartalo detalaus suplanavimo projekto koregavimas planuojamoje teritorijoje.

2020-06-11 raštu Nr. (4.17.E)D3-2164 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė Kunigiškių gyvenamojo kvartalo detalaus suplanavimo projekto koregavimo žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0017:413, Palangoje, koncepcijai.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-07-23 d. iki 2021-08-05 d. imtinai:

  • Palangos miesto savivaldybės puslapyje www.palanga.lt;
  • plano rengėjo patalpose – UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. info@kartografiniaiprojektai.lt, tel. Nr. (8 445) 78199;
  • teritorijų planavimo informacinėje sistemoje tpdris.lt TPD Nr.K-VT-25-19-403;

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2021-07-23 iki 2021-08-05 Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga. Kadangi projektas rengiamas supaprastinta tvarka, viešas susirinkimas nenumatomas.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis darbas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2021-07-12 16:24