Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie rengiamą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą žemės sklype Vytauto g. 45A, Palangoje

2021-10-12

Informuojame, kad rengiamas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype Vytauto g. 45A, Palangoje, projektas.

Nr. TPDRIS: K-VT-25-21-345

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. A1-795.

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai –optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų, naudojimo būdo nustatymas, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32  1 punktu, koregavimas planuojamoje teritorijoje.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2022 m. I ketvirtis.

Taikoma supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Susipažinti galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės tinklalapyje ir savivaldybės patalpose. Per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: Akcinė bendrovė „Žemaitijos pieno investicija“; Sedos g. 35, Telšiai, LT-87101; Tel. 8444 22201 Faksas 8444 74897; El. paštas info@zpinvesticija.lt

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. S.Nėries 9-21, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Informacija atnaujinta 2021-10-12 08:37