Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie pradedamą rengti Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimą teritorijoje tarp Vilimiškės kelio, Kretingos, Ilgosios ir Projektuotojų gatvių, Palangoje

2021-04-06

Informuojame apie pradedamą rengti „Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimas teritorijoje tarp Vilimiškės kelio, Kretingos, Ilgosios ir Projektuotojų gatvių, Palangoje“.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-20-463.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Teritorijos planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo (-ų) suformavimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, teritorijų naudojimo reglamentų nustatymas, Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto, patvirtinto Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.2 punktu, keitimas planuojamoje teritorijoje.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. A1-1299.

Planavimo darbų programa: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. A1-1374.

SPAV reikalingumas – neatliekamas (susipažinti su SPAV neatlikimo motyvais galima Palangos miesto savivaldybėje, Vytauto g. 112, Palanga).

Koncepcijos rengimas – koncepcija rengiama.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. (8 460) 48 705, el. p. administracija@palanga.lt.; www.palanga.lt

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo D.L.

Plano rengėjas - UAB „A22“; Gudobelių g. 1C-2, LT-00185 Palanga, tel. mob. 8 616 72219; el. paštas: a22architektai@gmail.com .

Planavimo terminai: pradžia – 2020 m., pabaiga – 2021 m.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2021-04-06 08:37