Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Pagalbinio ūkio paskirties keitimo į sporto paskirties pastatą, neatliekant statybos darbų, Gedimino g.5, Palangoje, projekto“ projektinius pasiūlymus

2022-09-07

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengto „Pagalbinio ūkio paskirties keitimo į sporto paskirties pastatą, neatliekant statybos darbų, Gedimino g.5, Palangoje, projektas“ (projekto Nr. A-21/07/27-PP) projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Žemės sklypo adresas – Gedimino g. 5, Palanga (kadastrinis Nr. 2501/0031:164). Pagrindinė sklypo naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Statybos rūšis – statybos darbai neatliekami.

Statinių paskirtis – Esama (unikalus Nr. 2593-5001-2046) – pagalbinio ūkio STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 7.17.p. Būsima - pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 7.14 punkto nuostatą, projektuojamas sporto paskirties pastatas (treniruočių salė). Sporto paskirties pastatai – pastatai skirti sportuoti: sporto salių, teniso kortų, baseinų, čiuožyklų, jachtklubų, šaudyklų, stadionų, maniežų ir kiti pastatai;

Projektuotojas - MB "Ašis LT", į. k. 305190325, el. p.: asis.projektai@gmail.com, tel. Nr.+37065697186. Projekto vadovė Rimantė Vaitekonytė Mačiulienė, arch. atestatas A1789, KPD kvalifikacijos atestatas Nr. 0518, architektė Lina Slapikienė atest. nr. BM 002018.

Statytojas – UAB poilsio namai „Baltija“, į.k. 152409533.

Susipažinti su projektu galima Palangos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.palanga.lt ir adresu Rambyno g. 12, Palanga (prieš atvykstant, prašome informuoti tel. Nr.+370 65697186).

Pasiūlymus ir pastabas prašome teikti iki 2022-09-26 d. imtinai el. paštu: asis.projektai@gmail.com. 

Teikiant pasiūlymus Projektuotojui, turi būti nurodyta:

  • Vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
  • Pasiūlymo teikimo data;
  • Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešo susirinkimo data ir adresas: projektinių sprendinių pristatymas ir aptarimas su visuomenės atstovais organizuojamas nuotolinėje erdvėje. Susirinkimo nuoroda: meet.google.com/oyn-cqnk-zky

Viešas susirinkimas vyks 2022-09-26 nuo 15 val. 00 min. iki 16 val. 00 min.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-09-07 13:43