Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Pastato - Gyvenamojo namo su kavine (unikalus daikto numeris: 2589-0000-2017), J. Basanavičiaus g. 14, Palangoje, rekonstrukcijos projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-11-30

Informuojame apie parengtus „Pastato - Gyvenamojo namo su kavine (unikalus daikto numeris: 2589-0000-2017), J. Basanavičiaus g. 14, Palangoje, rekonstrukcijos projekto“ projektinius pasiūlymus

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus 60 punkto nuostatomis, visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus yra skelbiamas „Pastato - Gyvenamojo namo su kavine (unikalus daikto numeris: 2589-0000-2017), J. Basanavičiaus g. 14, Palangoje, rekonstrukcijos projektinių pasiūlymų“ visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Pavadinimas – Pastato - Gyvenamojo namo su kavine (unikalus daikto numeris: 2589-0000-2017), J. Basanavičiaus g. 14, Palangoje, rekonstrukcijos projektiniai pasiūlymai.

Statinio statybvietės adresas - J. Basanavičiaus g. 14, Palanga,

Žemės sklypo kadastrinis Nr. 2501/0031:0095 Palangos m. k. v.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas - Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Esama statinio pagrindinė naudojimo paskirtis -

Gyvenamosios (vieno buto) paskirties pastatas.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis -

Gyvenamosios (vieno buto) paskirties pastatas.

Projektuotojas: UAB „Studija 33”, Skerdėjų g. 3, Klaipėda, el. p. info@s33.lt , tel. 846300163;

Projekto vadovas (PV): Marius Šeškauskas, el. p. studija33@s33.lt mob. 868770167;

Statytojas: A. T.

Supažindinimas ir viešas susirinkimas. Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu UAB „Studija 33“, Skerdėjų g. 3, Klaipėda, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. (tel. 868770167) arba el. paštu studija33@s33.lt. Informacija teikiama ir kreipimaisi raštu priimami iki 2023 m. gruodžio 20 d. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti fizinio asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, juridinio asmens pavadinimą, elektroninio pašto adresą, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Su projektiniais pasiūlymais taip pat galite susipažinti Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje: https://www.palanga.lt/

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu per zoom meeting platformą, 2023 m. gruodžio 20 d. 16:00 val. Prisijungimo duomenys:

https://us04web.zoom.us/j/71732597776?pwd=8GKwGgyWSrfgiuutdS7DyFIzq2UTyy.1

Meeting ID: 717 3259 7776

Passcode: 0a4DK4

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

 

Informacija atnaujinta 2023-11-30 16:35