Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Gyvenamojo namo S.Daukanto g.9, Palangoje perplanuojant butą Nr.2 ir sandėlio rekonstravimo projekto“ projektinius pasiūlymus.

2022-09-15

Informuojame, kad vykdant STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengtu „Gyvenamojo namo (unikalus Nr.2593-5001-1010) S.Daukanto g.9, Palangoje perplanuojant butą Nr.2 (unikalus Nr.2593-5001-1010:0002) ir sandėlio (unikalus Nr.2593-5001-1020) rekonstravimo projekto“  projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Projekto pavadinimas: „Gyvenamojo namo (unikalus Nr.2593-5001-1010) S.Daukanto g.9, Palangoje perplanuojant butą Nr.2 (unikalus Nr.2593-5001-1010:0002) ir sandėlio (unikalus Nr.2593-5001-1020) rekonstravimo projektas“.

Statinių adresas:  Palanga, S.Daukanto g.9, bt.2, žemės sklypo kadastro Nr. ir kadastro vietovės pavadinimas: 2501/0031:44, Palangos m.k.v.; žemės sklypo plotas 0,1185 ha.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengė: L.Tubinas personalinė įmonė, informuoja  apie projektinius pasiūlymus Liudmila Tubinas, el.paštas: liuda.tubinas@gmail.com; tel.Nr.8-699-87266.  Statinio architektas Kastytis Mykolas Aleknavičius, el.paštas: kastytis.esper@gmail.com

Statytojai (užsakovai): fizinis asmuo B.M.,  fizinis asmuo V.M., fizinis asmuo L.T., fizinis asmuo P.M.

susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: L.Tubinas personalinė įmonė patalpose,Gintaro g.33a, Palanga, darbo laiku 9.00 val. – 17.00 val. iki 2022.10.06         (skiriama ne mažiau 10 dienų), tel.8 699 87266 (iš anksto susitarus telefonu) ir  Palangos m. savivaldybės internetiniame puslapyje: www.palanga.lt.

Iki kada ir kokiu būdu galima teikti pasiūlymus: visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki viešo susirinkimo el.paštu:  liuda.tubinas@gmail.com.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: viešas susirinkimas įvyks 2022.10.06, nuo 15.00 val. iki 16.00 val. Palangos m. savivaldybės patalpose, Vytauto g.112, LT-00153, Palanga.

Projektiniai pasiūlymai 1

Projektiniai pasiūlymai 2

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-09-15 10:36