Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame visuomenę apie „Teritorijos tarp Bendrovių g., pravažiavimo ir valstybinio miško, Palangoje, detaliojo plano“ pakoreguotus sprendinius

Informuojame visuomenę apie „Teritorijos tarp Bendrovių g., pravažiavimo ir valstybinio miško,...
2023-11-22

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie „Teritorijos tarp Bendrovių g., pravažiavimo ir valstybinio miško, Palangoje, detaliojo plano“ pakoreguotus sprendinius pagal teritorijų planavimo komisijos narių – Palangos miesto savivaldybės administracijos 2023-09-05 nepritarimo sprendimui derinti motyvų raštą Nr. REG293506 bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2023-09-08 nepritarimo sprendimui derinti motyvų raštą Nr. REG294263. Į pateiktas pastabas atsižvelgta.Pakoreguoti detaliojo plano sprendiniai įkelti į TPDRIS www.tpdris.lt (Teritorijų planavimo dokumento Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-18-623).


Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB „Turto valdymo ir investicijų grupė“, atstovaujama įgalioto fizinio asmens I.T.
Plano rengėjas: UAB "PROJEKTO PARTNERIS", į.k. 304461478, Vytauto g. 48A, Palanga, tel. 8-602-22922, el. paštas: projektopartneris@gmail.com.
Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-10 įsakymas Nr. A1-1349.
Planuojama teritorija: žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 2501/0026:13, Palanga; sklypo plotas – 2.6856 ha.
Planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo padalijimas, naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas.

Brėžinys

Aiškinamasis raštas

Informacija atnaujinta 2023-11-22 09:15