Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad skelbiamas pakartotinis Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimas teritorijoje tarp Kopų g., Šventosios upės ir žemės sklypo Kopų g. 33, Palangoje svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Informuojame, kad skelbiamas pakartotinis Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimas...
2020-01-21

Informuojame, kad skelbimas pakartotinis Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimas teritorijoje tarp Kopų g., Šventosios upės ir žemės sklypo Kopų g. 33, Palangoje svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-18-428

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Teritorijos planavimo tikslai - optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų suformavimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu, sprendinių koregavimas teritorijoje tarp Kopų g., Šventosios upės ir žemės sklypo Kopų g. 33, Palangoje.

Planavimo pagrindas - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. A1-1025.

Planavimo darbų programa - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. A1-1049.

SPAV reikalingumas - neatliekamas (susipažinti su SPAV neatlikimo motyvais galima Palangos miesto savivaldybėje, Vytauto g. 112, Palanga).

Koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas – neatliekamas.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys (R.D., L.Š., J.V.J.T)

Plano rengėjas - UAB „Kūrybinis projektas“, Minijos g. 140-3, LT-93259, Klaipėda. Tel.: 8-607-50714, el. paštas: kurybiniai@gmail.com.

Su projektu galima susipažinti nuo 2020-02-03 iki 2020-02-14 imtinai detaliojo plano organizatoriaus patalpose Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga ir rengėjo patalpose Minijos g. 140-3, Klaipėda. Projektui taikoma supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo tvarka. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217 bei detaliojo plano iniciatoriui – įgaliotas asmuo Simona Pociūtė, Minijos g. 140-3, LT-93259, Klaipėda. Tel.: 8-607-50714, el. paštas: kurybiniai@gmail.com.

Susipažinti galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės tinklalapyje ir savivaldybės patalpose.

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys

Informacija atnaujinta 2020-01-21 16:34