Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie rengiamą Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T2-411 patvirtinto žemės sklypo Maironio g. 6, Palangoje, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Maironio g. 6, Palangoje.

2020-04-28

Informuojame, kad rengiamas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T2-411 patvirtinto žemės sklypo Maironio g. 6, Palangoje, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Maironio g. 6, Palangoje. Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-20-167.

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 25 d. įsakymu  Nr. A1-392.

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, naudojimo būdo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T2-411patvirtinto žemės sklypo Maironio g. 6, Palangoje, detaliojo plano koregavimas..

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2020 m. IV ketvirtis.

Taikoma supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Susipažinti galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės tinklalapyje ir savivaldybės patalpose. Per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Statybos investicijų valdymas“, Kęstučio g. 20, Telšiai. El.paštas: egle@lumont.lt.

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. S.Nėries 9-21, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Informacija atnaujinta 2020-04-28 16:16