Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Administracinio pastato su maitinimo patalpomis 3B5/p Vanagupės g. 13D, Palangoje paskirties keitimo ir rekonstravimo į du poilsio paskirties pastatus statybos“ projektinius pasiūlymus

2022-06-06

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengto „Administracinio pastato su maitinimo patalpomis 3B5/p Vanagupės g. 13D, Palangoje paskirties keitimo ir rekonstravimo į du poilsio paskirties pastatus statybos projektiniai pasiūlymai“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Vanagupės g. 13D, Palanga; Kad. Nr. 2501/0021:191

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: žemės paskirtis nekeičiama.

Naudojimo paskirtis: Kita;

Naudojimo būdas: Rekreacinės teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: keičiama pastato paskirtis;

Esama pastato paskirtis: Administracinė;

Keičiama paskirtis į: Poilsio.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Gedimino Jurevičiaus studija“, PV Gediminas Jurevičius, info@gjs.lt, tel: 8 698 30658;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):, UAB „Minera“, kodas 121736330, Rinktinės g. 5-101, LT-09234 Vilnius, tel: 8 698 30658 (PV);

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Laisvės al. 61-2, Kaunas (UAB „Gedimino Jurevičiaus studija“ patalpose), 8 698 30658; Laikas pirmadienį - penktadienį 10.00-16.00;

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: iki 2022-06-23, info@gjs.lt; Laisvės al. 61-2, Kaunas (UAB „Gedimino Jurevičiaus studija“)

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. 2022 m. birželio 23 d. 16:00 val. Nuoroda: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MzAzNjRkMTctN2UxNC00MGI5LWFhYzctNzk0NzI1ZTlhOWNj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252226269cd7-0338-4a4f-ab93-41e698be93d4%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25224aeff941-8ab6-46d5-9d40-976a862f85a6%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=0d2f9af5-e63c-4636-8283-51da2f73d7d1&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-06-06 13:36