Ieškoti

Iš viso rezultatų:

INFORMUOJAME APIE RENGIAMĄ PAJŪRIO REGIONINIO PARKO IR JO ZONŲ BEI BUFERINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANO IR PAJŪRIO REGIONINIO PARKO TVARKYMO PLANO KOREKTŪRĄ

2023-03-14

Planavimo pagrindas: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. V-90 „Dėl Pajūrio regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano ir Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano koregavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo uždaviniai:

  1. pakeisti Ribų plane konservacinio funkcinio prioriteto (Šaipių kraštovaizdžio draustinio) ir kitos paskirties funkcinio prioriteto (gynybinės (karinės) paskirties) zonų ribas, sudarant sąlygas krašto apsaugos reikmėms reikalingos infrastruktūros eksploatavimui;
  2. pakeisti Tvarkymo plane subnatūralios (neurbanizuotos) aplinkos (NHn) ir išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo miškų ir ekosistemas išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo (MEk-ŽEk) kraštovaizdžio tvarkymo zonų ribas, sudarant sąlygas krašto apsaugos reikmėms reikalingos infrastruktūros plėtrai.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas www.vstt.lrv.lt

Planavimo iniciatorius – Infrastruktūros valdymo agentūra, Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius, tel. +370 70684442 el. paštas lukas.raudonaitis@kam.lt.

Planų rengėjas – UAB „Kraštotvarka ir teritorijų planavimas“, Užutėkio g. 26-13, Vilnius, tel. +370 65208297, +370 68657191, el. paštas uabkrastotvarka@gmail.com.

Su planavimo darbų programa galima susipažinti Planavimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje (https://vstt.lrv.lt/) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (http://tpdris.lt)

Bus atliekama atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui arba pateikti LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) aukščiau nurodytais adresais visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo esmę ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Apie parengtą Pajūrio regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano ir Pajūrio regioninio parko tvarkymo planų korektūras ir susipažinimą su jomis bus paskelbta vėliau.

Informacija atnaujinta 2023-03-14 14:01