Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Dvibučių gyvenamųjų pastatų Monciškės g. 20, Palangoje, statybos projekto Laidos „A“ projektinius pasiūlymus

2023-01-30

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas Dvibučių gyvenamųjų namų Monciškės g. 20 Palangoje, statybos projekto laida A, projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Žemės sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinio naudojimo paskirtis- Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“,

6.2. gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB S. Juškos architektūros studija, arch. Stasys Juška

Statytojas: UAB „Ritata“, į.k. 305697467

Adresas: Įmonių g. 5D-3, LT-35101 Panevėžys

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:

Palangos miesto savivaldybės svetainėje https://www.palanga.lt

Vytauto g. 120-1 Palangoje, darbo dienomis 10.00- 18.00 val., iki 2023-02-20, iš anksto

susitarus tel.: +37068795505.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto iki viešo susirinkimo teikiami projektuotojui elektroniniu paštu:

 [email protected] arba viešojo svarstymo metu.

 Viešas susirinkimas įvyks 2023 -02 -20 , 16.00 val. jungiantis per nuorodą:

https://us04web.zoom.us/j/76358461945?pwd=nRKNvL87D8x4nzfXukbWVFktzExGVR.1

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-02-27 16:01