Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti teritorijos tarp Tremtinių g., Vaivorykštės g. ir pravažiavimo žemės sklypo Vaivorykštės g. 29, Palangoje pietinėje dalyje detalųjį planą

2023-10-31

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti teritorijos tarp Tremtinių g., Vaivorykštės g. ir pravažiavimo žemės sklypo Vaivorykštės g. 29, Palangoje pietinėje dalyje detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. Nr. (8 460) 48705, (8 460) 41 406, el. p.: administracija@palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Dojas“, a.k. 304449376. Klaipėdos g. 15, Kretingalė, LT-96332 Klaipėdos r. PVM mokėtojo kodas: LT100010678113. Tel. Nr. +370 670 20356, el. p: voldemaras@dojas.lt.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos 2022 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. (4.1.E) A1-1629 „Dėl teritorijos tarp Tremtinių g., Vaivorykštės g. ir pravažiavimo žemės sklypo Vaivorykštės g. 29, Palangoje pietinėje dalyje detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas.

Planavimo darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos įsakymu 2022-12-06 Nr. (4.1.E) A1-1908.

Koncepcija: rengiama.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-25-22-1072). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais.

Informacija apie priimtą sprendimą dėl koncepcijos tvirtinimo, apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus.

Informacija atnaujinta 2023-10-31 15:35