Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Garažų paskirties pastato, Liepojos pl. 1, Palangoje naujo statinio statybos projekto“ projektinius pasiūlymus.

2022-09-15

Informuojame, kad vykdant STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengtu „Garažų paskirties pastato, Liepojos pl. 1, Palangoje naujo statinio statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

  1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Palanga, Liepojos pl. 1. Skl. kad. Nr. 2501/0017:181 Palangos m. k.v.
  1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija Garažų paskirties pastatas
  1. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

  1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus

UAB „Šiltas namas“, PV Andrius Žukauskas, az@siltasnamas.eu, tel. 865299607 UAB „Šiltas namas“ architektas Arūnas Lapinskas, al@siltasnamas.eu, tel. 865299616

  1. Statytojas VĮ Lietuvos oro uostai; Rodūnios kel. 10A, LT-02189 Vilnius, tel. +370 5 2739326, el. p. info@ltou.lt
  1. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima

UAB „Šiltas namas“ patalpose Fabijoniškių g. 24A Vilniuje, iš anksto susitarus (tel. 865299607), darbo laiku 8:00 - 17:00 (iki 2022-10-07d.) ir  Palangos m. savivaldybės internetiniame puslapyje: www.palanga.lt.

  1. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojams el. paštu az@siltasnamas.eu arba paštu adresu Fabijoniškių g. 24A LT-07100 Vilnius iki viešo susirinkimo

  1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas

Viešas susirinkimas įvyks 2022-10-07 15.00 val. Palangos m. savivaldybės patalpose, Vytauto g.112, LT-00153, Palanga

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-09-15 11:23