Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Šventosios gyvenvietės detaliojo plano keitimas teritorijoje tarp Kuršių tako, žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-2603-3823 (valstybinis miškas), ir žemės sklypo Kuršių takas 1, Palangoje

2022-03-29

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Šventosios gyvenvietės detaliojo plano keitimas teritorijoje tarp Kuršių tako, žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-2603-3823 (valstybinis miškas), ir žemės sklypo Kuršių takas 1, Palangoje.

(Teritorijų planavimo dokumento Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-21-316).

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 31 d. įsakymas „Dėl Šventosios gyvenvietės detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp Kuršių tako, žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-2603-3823 (valstybinis miškas), ir žemės sklypo Kuršių takas 1, Palangoje“ Nr. A1-699.

Projekto uždaviniai ir tikslai:

Uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti, numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.

Tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo (-ų) suformavimas, naudojimo reglamentų nustatymas, žemės sklypo (-ų) naudojimo paskirties, būdo, servitutų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymas, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 „Dėl detaliųjų planų“ 2 punktu, keitimas planuojamoje teritorijoje.

Papildomi planavimo uždaviniai – išsaugoti kraštovaizdžio savitumą; nustatyti inžineriniais tinklais būdus; numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; nustatyti apželdinamos teritorijos dalis (zonas).

Detaliojo plano keitimo iniciatorius:  Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, įm. k. 188704927, Gedimino g. 19, LT-01103 Vilnius, tel. Nr. 8 706 85003, el. p.: nzt@nzt.lt.

Detaliojo plano keitimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, įm. k. 125196077, Vytauto g. 73, LT-00134 Palanga, tel. Nr. 8 460 48705,  8 460 41406, el. p.: administracija@palanga.lt.

Detaliojo plano keitimo rengėjas: VĮ Valstybės žemės fondo Kauno geodezijos ir žemėtvarkos skyrius, įm. k. 120093212, K. Donelaičio g. 33, LT-44240 Kaunas. Projekto vadovė architektė Greta Sakavičienė, atestato Nr. A 2005, tel. Nr. 8 672 37 683, el. p.: greta.sakaviciene@vzf.lt.

            Pasiūlymai dėl detaliojo plano keitimo teikiami planavimo organizatoriui raštu visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki detaliojo plano keitimo viešinimo pabaigos.

Apie viešo svarstymo procedūras bus skelbiama papildomai įstatymų nustatyta tvarka.

Informacija atnaujinta 2022-03-29 15:41