Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Susisiekimo komunikacijų gatvės (nuo Austėjos g. iki Klaipėdos pl. 74) ir inžinerinių tinklų lietaus nuotekų tinklų naujos statybos, Palangos m., Palangos sav. techninio darbo projekto“ projektinius pasiūlymus.

2023-10-24

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengto „Susisiekimo komunikacijų gatvės (nuo Austėjos g. iki Klaipėdos pl. 74) ir inžinerinių tinklų lietaus nuotekų tinklų naujos statybos, Palangos m., Palangos sav. techninio darbo projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Pavadinimas: Susisiekimo komunikacijų gatvės (nuo Austėjos g. iki Klaipėdos pl. 74) ir inžinerinių tinklų lietaus nuotekų tinklų naujos statybos, Palangos m., Palangos sav. techninis darbo projektas.

Statinio statybvietės adresas: Gatvė nuo Austėjos g. iki Klaipėdos pl. 74

Statinio naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos: gatvės, inžineriniai tinklai: nuotekų tinklai

Projektuotojo pavadinimas ir jo būstinės adresas: UAB „projektai ir Co“, Ateities pl. 31, Lt-52167, Kaunas

Projekto vadovo ar kito atsakingo asmens, galinčio teikti informaciją apie projektą duomenys: Projekto vadovas: Gedas Janulis, el. paštas: gedas.janulis@zilinskis.com., tel.: +37062601848

Užsakovas:   Palangos miesto savivaldybės administracija

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:    su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima nuo 2023-10-24 iki 2023-11-15; Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje, www.palanga.lt

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti darbo dienomis nuo 2023-10-23 iki 2023-11-15 iki viešo susirinkimo ir viešo susirinkimo metu el. paštu – gedas.janulis@zilinskis.com., raštu – Gedas Janulis, Ateities pl. 31, Kaunas, lt-52167, teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: teikiančiojo pasiūlymą vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pasiūlymo teikimo data, kuo grindžiamas pasiūlymas, nepateikus informacijos pasiūlymas nebus laikomas tinkamai pateiktu.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): viešas susirinkimas vyks 2023-11-15 15:00 val.

Viešo susirinkimo adresas: Palanga, Vytauto g. 112, Palangos miesto savivaldybės administracijoje 4a foje.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-10-24 15:12