Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Karvelyno g. 21, Palangoje, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Karvelyno g. 21C, Palangoje, projektas.

2021-01-11

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Karvelyno g. 21, Palangoje, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Karvelyno g. 21C, Palangoje, projektas.

Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-18-356

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A1-868.

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T2-358 patvirtinto žemės sklypo Karvelyno g. 21, Palangoje, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Karvelyno g. 21C, Palangoje.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2021 m. IV ketvirtis.

Taikoma supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Susipažinti galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės tinklalapyje ir savivaldybės patalpose. Per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: L N.

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. S.Nėries 9-21, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Informacija atnaujinta 2021-01-11 17:06