Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informacija apie parengtą „Lino“ gyvenamojo kvartalo Palangoje detalaus išplanavimo korektūros, Austėjos g. 13A, Palangoje, koregavimą supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

2023-03-06

Informacija apie parengtą „Lino“ gyvenamojo kvartalo Palangoje detalaus išplanavimo korektūros, patvirtintos 1994-09-23 Palangos miesto  tarybos sprendimu Nr. 44, dalies (Austėjos g. 13A, Palangoje ) koregavimą supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Planuojamos teritorijos plotas – 0,0764 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga tel.: 8 460 48 705, el.p.: administracija@palanga.lt

Projekto rengėjas – MB „Orbis projektai“ į.k. 306242700), adresas Kurorto g. 156, Palanga, tel. 869824833, el.p:  orbis.projektai@gmail.com

Projekto vadovė: Alma Haisė, atestato Nr. TPV0104

Projekto užsakovas – fizinis asmuo.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statybos zoną, statybos ribą, įvažiavimo - išvažiavimo vietą į/iš sklypą.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-03-09 iki 2023-03-23 imtinai Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, bei projekto rengėjo patalpose adresu Vytauto g. 75-22 Palanga. tel.:+ 370 69824833 (prieš tai susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami Palangos miesto administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023‑03‑23 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius ir Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Parengtam teritorijų planavimo dokumentui taikoma supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas ir brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-03-07 10:31