Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Pagalbinio ūkio pastato (unikalus daikto numeris: 4400-6063-3190) ir pagalbinio ūkio pastato (unikalus daikto numeris: 4400-6063-3180) patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirties patalpas, neatliekant statybos darbų, Gilių g. 6 Palangoje projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-08-29

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengtu „Pagalbinio ūkio pastato (unikalus daikto numeris: 4400-6063-3190) ir pagalbinio ūkio pastato (unikalus daikto numeris: 4400-6063-3180) patalpų paskirties keitimo į poilsio paskirties patalpas, neatliekant statybos darbų, Gilių g. 6 Palangoje projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Gilių g. 6, Palanga 2501/0038:106

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Kita. Komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai:

  • Negyvenamasis, pagalbinio ūkio. Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis nekeičiama. Keičiama patalpos paskirtis, nekeičiant pastato paskirties. Statybos darbai neatliekami. 2
  • ) Negyvenamasis, pagalbinio ūkio. Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis nekeičiama. Keičiama patalpos paskirtis, nekeičiant pastato paskirties. Statybos darbai neatliekami.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris. Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai):

Tadas Sviderskas. Individualios veiklos pažymėjimo nr. (18.15)L12-577 Tadas Sviderskas architektas tadassviderskas@gmail.com +370 673 99032

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

Fizinis asmuo: R. Š. Fizinis asmuo: E. Š.

Juridinis asmuo: MB EMSIC group, 305619881, gunarasg999@hotmail.com, +37065677779 Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Turgaus a. 21, Klaipėda +37067399032 Darbo dienomis. Vizito laiką būtina susiderinti telefonu. Savivaldybės interneto svetainės adresas: Projektiniai pasiūlymai viešinami savivaldybės interneto svetainėje: https://www.palanga.lt/skelbimai/6437v

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2023-09-18 Registruotu paštu: Turgaus a. 21, Klaipėda El. paštu: tadassviderskas@gmail.com Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda:

Palangos miesto savivaldybės administracijoje Vytauto g. 112, Palanga. 2023-09-18 15:15

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-08-29 13:04