Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie pakoreguotą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą teritorijoje prie pastatų ganyklų g. 34, Palangoje

2023-04-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie pakoreguotą žemės sklypo Ganyklų g. 34, Palangoje, detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-29 įsakymu A1-1705, statybos ribos ir statybos zonos koregavimo projektą, pagal teritorijų planavimo komisijos narių – UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2023-01-30 nepritarimo sprendimui derinti motyvų raštą.

PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS: Ganyklų g. 34, Palanga, žemės sklypo kadastrinis Nr. 2501/0025:97, Palangos m. k. v., unikalus Nr. 4400-5871-1694. Žemės sklypas yra 1.2483 ha ploto.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel.: (8 460) 48705, (8 460) 41406, el. paštas: administracija@palanga.lt

PROJEKTO UŽSAKOVAS: UAB „Palangos komunalinis ūkis“.

DETALIOJO PLANO RENGĖJAS: UAB „Geovitara“, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, kab. 225, Kretinga, tel. Nr. (8 676) 42232, el.p. geovitara@gmail.com.

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: remgiamas žemės sklypo Ganyklų g. 34, Palangoje, detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-29 įsakymu A1-1705, (TPDR Nr. T00087060) koregavimas, žemės sklype Ganyklų g. 34, Palangoje. Koreguojama statinių statybos riba ir zona. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-04-18 13:08