Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie skelbiamą žemės sklypo Birutės al. 52, 54, S. Dariaus ir S. Girėno g. 1, 3, 5, Meilės al. 11, 13, Palangoje, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Meilės al. 11A, Palangoje

2021-10-11

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo Birutės al. 52, 54, S. Dariaus ir S. Girėno g. 1, 3, 5, Meilės al. 11, 13, Palangoje, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Meilės al. 11A, Palangoje, projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-17-610.

Detaliojo plano rengimo pagrindas. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. A1-1338.

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. Nr. A1-1456.

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai –  optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas; Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 333 patvirtinto žemės sklypo Birutės al. 52, 54, S. Dariaus ir S. Girėno g. 1, 3, 5, Meilės al. 11, 13 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Meilės al. 11A, Palangoje.

2021-08 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė žemės sklypo Birutės al. 52, 54, S. Dariaus ir S. Girėno g. 1, 3, 5, Meilės al. 11, 13, Palangoje, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Meilės al. 11A, Palangoje, projekto koncepcijai.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel.: (8 460) 48 708, (8 460) 48 714, el. p.administracija@palanga.lt, architektas@palanga.lt

Planavimo iniciatorius: G. S.

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. S.Nėries 9-21, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-10-20 iki 2021-11-04 imtinai:

internetiniame tinklalapyje palanga.lt (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas);

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-25-17-610);

plano rengėjo – gauti reikiamos informacijos parašius el. paštu: daiva.makutenaite@gmail.com , informacija tel.+ 370 698 71080.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2021-10-25 iki 2021-11-04 Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga. Karantino atveju, projekto vieša ekspozicija Savivaldybės patalpose nedaroma. Kadangi projektas rengiamas supaprastinta tvarka, viešas susirinkimas nenumatomas.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susipažinimo pabaigos (2021-11-04) planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt  ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Brėžinys

Aiškinamasis raštas

Želdinių inventorizacija

Informacija atnaujinta 2021-10-11 15:47
lt
en ru