Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Vieno buto gyvenamojo namo Latgalos g. 5 Palangoje, statybos projekto“ projektinius pasiūlymus.

2022-08-16

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“
visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo
svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengto „Vieno buto
gyvenamojo namo Latgalos g. 5 Palangoje, statybos projekto“ projektinių pasiūlymų
visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.
Projekto pavadinimas - Vieno buto gyvenamojo namo Latgalos g. 5 Palangoje, statybos projektas.
Projektiniai pasiūlymai.
Statinio statybos vieta - Latgalos g. 5 Palanga (žemės sklypo kadastro Nr. 2501-0014-0008 )
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – Gyvenamosios
teritorijos. Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.
Statinio paskirtis – gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai.
Projektuotojas – Stasys Juška, Nuolatinio Lietuvos gyventojo Individualios veiklos vykdymo
pažyma Nr. 10099538.
Statytojas –fizinis asmuo L. B.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos m.sav.internetinėje svetainėje
www.palanga.lt ir adresu: M. Valančiaus g.21, Kaune (išanksto susitarus tel. +37068795505)
Pasiūlymus galima teikti iki viešo susirinkimo el.paštu.: stasys j.@gmail.com ir raštu viešojo
susirinkimo metu.
Viešas susirinkimas įvyks 2022-09-02 15val. Palangos m. sav. administracijos patalpose,
adresu Vytauto g. 112, Palanga.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-11-09 13:25