Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus „Paslaugų paskirties pastato (savitarnos plovyklos) Žibų g. 50, Palangoje statybos projektas“

2022-01-20

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra „Paslaugų paskirties pastato (savitarnos plovyklos) Žibų g. 50, Palangoje statybos projektas“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Žibų g. 50, Palanga, Kad. nr. 2501/0011:50

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kita; būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: IĮ D. Bacevičiaus firma, PV Donatas Bacevičius, donatasbac@gmail.com, 868629200

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB “Kruopynė”,  Broniaus Krivicko g. 8, Vilnius, valdsker@hotmail.com, +37068790019

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Broniaus Krivicko g. 8, Vilnius, +37068790019, 10.00-16.00, iki 2022-02-09

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymai teikiami iki 2022-02-09 16:00 val. Raštu: donatasbac@gmail.com, Vaistariškių g. 7, Kaunas

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) Viešo susirinkimo data ir laikas: Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. vasario 09 d. 16:00 val. Palangos savivaldyb4s patalpose Vytauto g. 112, Palangoje

Nesant galimybei vykdyti viešo susirinkimo dėl karantino numatoma tiesioginė transliacija internetu:

https://us04web.zoom.us/j/78434455100?pwd=a8WYLxvCVTdH5601Fj-2uoatQETcsS.1

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-01-20 10:38