Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę, kad „Teritorijos tarp Bendrovių g., pravažiavimo ir valstybinio miško, Palangoje, detaliojo plano“ sprendiniai buvo papildyti, įvertinus teritorijų planavimo dokumentą derinančios institucijos

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę, kad...
2023-12-04

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę, kad „Teritorijos tarp Bendrovių g., pravažiavimo ir valstybinio miško, Palangoje, detaliojo plano“ sprendiniai buvo papildyti, įvertinus teritorijų planavimo dokumentą derinančios institucijos - Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos - pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijos metu.
Papildyti detaliojo plano sprendiniai įkelti į TPDRIS www.tpdris.lt (Teritorijų planavimo dokumento Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-18-623).

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB „Turto valdymo ir investicijų grupė“, atstovaujama įgalioto fizinio asmens I.T.
Plano rengėjas: UAB "PROJEKTO PARTNERIS", į.k. 304461478, Vytauto g. 48A, Palanga, tel. 8-602-22922, el. paštas: projektopartneris@gmail.com.
Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-10 įsakymas Nr. A1-1349.
Planuojama teritorija: žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 2501/0026:13, Palanga; sklypo plotas – 2.6856 ha.
Planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo padalijimas, naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas.

Brėžinys

Aiškinamasis raštas

Informacija atnaujinta 2023-12-04 14:08