Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Dvibučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkinio pastato, Sergiškių g. 6, Palanga, statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

2022-11-21

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengto „Dvibučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkinio pastato, Sergiškių g. 6, Palanga, statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Sergiškių g. 6, Palanga, sklypo kad. nr.: 2501/0016:274 Palangos m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Naudojimo paskirtis - Kita, Naudojimo būdas – Vienbučių ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji ir pagalbinio ūkio

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Urban projects“ į.k. 304067202, PV Vytautas Pocius, el. p. justas@urbanprojects.lt,  Tel. Nr.: +37061461808

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas)

G.P ir N.P.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Elektroniniu paštu info@urbanarchitects.lt arba Teatro g. 5-7, Vilnius 9.00-16.00 iki gruodžio 8 d. 15.00 val.

Palangos miesto savivaldybės Internetinėje svetainėje 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų Pasiūlymus galima teikti iki  2022 m. gruodžio 8 d. 15.00 val. el. paštu: justas@urbanprojects.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas įvyks nuotoliniu būdu. Data: 2022-12-08 15:00 val. Susirinkimo vieta: Vytauto g. 112, Palanga.

Vaizdo transliavimo nuoroda https://tinyurl.com/z795uaep

Posėdžio ID: 365 242 149 990. Slaptažodis: 92SbFh

Programa, kuria bus transliuojama: Microsoft Teams

Projektiniai pasiūlymai

Vizualicija

Informacija atnaujinta 2022-11-21 08:59