Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Skelbimai

Metai
Mėnesiai
Informuojame visuomenę apie rengiamą žemės sklypo, Žibų g. 85A (kadastrinis Nr. 2501/0011:121),... 2023, gruodžio 06 Informuojame visuomenę apie rengiamą žemės sklypo, Žibų g. 85A (kadastrinis Nr. 2501/0011:121), Palangos mieste detaliojo plano, 2013-04-25 patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-140, koregavimą supaprastinta tvarka... Informacija apie pakartotinai rengiamą žemės sklypo Gabijos g.11A Palangoje, „Lino"... 2023, gruodžio 06 Informacija apie pakartotinai rengiamą žemės sklypo Gabijos g.11A Palangoje, „Lino" gyvenamojo kvartalo detalaus išplanavimo projekto, patvirtinto 1994-09-23 Palangos miesto tarybos sprendimu Nr.44, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR... INFORMUOJAME VISUOMENĘ APIE PARENGTĄ "LINO" GYVENAMOJO KVARTALO DETALAUS IŠPLANAVIMO... 2023, gruodžio 06 INFORMUOJAME VISUOMENĘ APIE PARENGTĄ "LINO" GYVENAMOJO KVARTALO DETALAUS IŠPLANAVIMO PROJEKTO, PATVIRTINTO 1994-09-23 PALANGOS MIESTO TARYBOS SPRENDIMU NR. 44, KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPUOSE PERKŪNO G.10,10A PALANGOJE SUPAPRASTINTA TVARKA PAGAL LR... 2023, gruodžio 06 Informuojame apie parengtus „Sporto paskirties pastatų, inžinerinių tinklų statybos, kiemo statinių rekonstravimo atidalinant į atskirus statinius Gėlių a.1A, Palangoje, projekto“ projektinius pasiūlymus Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę, kad... 2023, gruodžio 04 Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę, kad „Teritorijos tarp Bendrovių g., pravažiavimo ir valstybinio miško, Palangoje, detaliojo plano“ sprendiniai buvo papildyti, įvertinus teritorijų planavimo... Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie... 2023, gruodžio 04 Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie "Žemės sklypo Kontininkų g. 6, Palangoje, detaliojo plano" patikslintus sprendinius 2023, lapkričio 30 Informuojame apie parengtus „Pastato - Gyvenamojo namo su kavine (unikalus daikto numeris: 2589-0000-2017), J. Basanavičiaus g. 14, Palangoje, rekonstrukcijos projekto“ projektinius pasiūlymus 2023, lapkričio 29 Informuojame apie parengtus „Negyvenamos patalpos - poilsio patalpos (unik. Nr. 4400-0769-8388:7056) Palangos m., Vanagupės g. 13 kapitalinio remonto projekto“ projektinius pasiūlymus Informuojame, kad rengiamas teritorijos tarp valstybinio miško (unikalus Nr. 4400-2075-6363),... 2023, lapkričio 28 Informuojame, kad rengiamas teritorijos tarp valstybinio miško (unikalus Nr. 4400-2075-6363), Ošupio tako žemės sklypų Ošupio takas 10, 10B, Palangoje, detalusis planas
Informacija atnaujinta 2023-12-06 15:53