Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtą Nemirsetos detaliojo plano, patvirtinto 2000 m. kovo 21 d. Palangos miesto tarybos sprendimu Nr. 38, koregavimą žemės sklype Akacijų g. 29, Palanga

2022-10-13

Informuojame apie parengtą Nemirsetos detaliojo plano, patvirtinto 2000 m. kovo 21 d. Palangos miesto tarybos sprendimu Nr. 38, koregavimą žemės sklype Akacijų g. 29, Palanga (kad. Nr. 2501/0038:191)  (statybos zonos, statybos ribos ir linijos koregavimas žemės sklype proj. Nr. 149, dabartinis adresas Akacijų g. 29, Palanga (kad. Nr. 2501/0038:191) (Toliau – Detalusis planas).

Koreguojamas dokumentas – Nemirsetos detalusis planas, patvirtintas 2000 m. kovo 21 d. Palangos miesto tarybos sprendimu Nr. 38.

Detaliojo plano darbų organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, Tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 El. p. administracija@palanga.lt

Detaliojo plano iniciatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėja – LINETOS JUŠKAITĖS Individuali veikla veiklos pažymėjimo Nr. 873372, El. p.: [email protected] tel.  370 670 98394 architektė Eglė Garnytė, tel. 8-628-01048 el. p. projektai@garnyte.com   

Detaliojo plano koregavimo tikslas – pakeisti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 38 patvirtintame Nemirsetos,  detaliajame plane nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą ir statybos liniją žemės sklype proj. Nr. „149“, dabartinis adresas Palanga, Akacijų g. 29 kadastrinis numeris: 2501/0038:191

Patvirtintas detalusis planas koreguojamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 punkte nustatyta tvarka.

Visuomenė apie parengtą detaliojo plano koregavimą supažindinama supaprastinta tvarka.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-10-24 iki 2022-11-09 imtinai (10 darbo dienų), o viešoji ekspozicija vyks nuo 2022-11-03 iki 2022-11-09  LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Palangos miesto savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.palanga.lt (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas) arba pas Detaliojo plano rengėją aukščiau nurodytais adresais ((prieš tai susitarus telefonu ar el. paštu), Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose (Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Detaliojo plano organizatoriui, rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2022-10-13 15:28