Ieškoti

Iš viso rezultatų:

INFORMUOJAME, KAD PARENGTAS PALANGOS MIESTO CENTRINĖS DALIES DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS ŽEMĖS SKLYPE JŪRATĖS G. 35A, PALANGOJE

2022-06-20

PLANAVIMO PAGRINDAS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. A1-1369 ,,Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype Jūratės g. 35A“.
TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-16-266.
TERITORIJOS PLANAVIMO TIKSLAI: teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, optimalios urbanistinės struktūros suformavimas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas planuojamoje teritorijoje (žemės sklype Jūratės g. 35 A, Palangoje, kad. Nr. 2501/0028:0231).
TERITORIJOS PLANAVIMO UŽDAVINIAI: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus; nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą; nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti priemones gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.
PLANAVIMO INICIATORIUS: MB “Ošupio investicinė grupė“, įmonės kodas 305801663, Tvirtovės al. 83-8,Kaunas.
DETALIOJO PLANO RENGĖJAS: UAB „Aštuntukas“, tel: 8 600 59304, el. paštas: rita.astuntukas@gmail.com. Projekto vadovas: architektas Mindaugas Pleiris, atestato Nr. A2181.
2020-08-25 Detaliojo plano koncepcijai pritarė Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, raštu
Nr. (4.17)-D3-2697. Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima susipažinti nuo 2022-07-01 iki 2022-07-15 imtinai: Palangos miesto savivaldybės tinklapyje www.palanga.lt (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas); Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-25-16-266. Gauti reikiamos informacijos: parašius rengėjams el.paštu: rita.astuntukas@gmail.com, arba susipažinti su projektu galima adresu Švitrigailos g. 7-227, Vilnius (prieš atvykstant, prašome informuoti tel. nr. 8 675 45592); Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui, tel. 8-460-48708, el. paštas: architektas@palanga.lt. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-07-01 iki 2022-07-08 imtinai Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga. Projektas rengiamas supaprastinta tvarka, todėl viešas susirinkimas nenumatomas. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susipažinimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); detaliojo plano rengėjui - UAB „Aštuntukas“, tel: 8 600 59304, el. paštas: rita.astuntukas@gmail.com. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2022-06-20 16:29