Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad rengiamas teritorijų planavimo dokumentas (TPD) - Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype, Vasario 16-osios g. 6, Palangoje.

2023-06-16

Informuojame, kad rengiamas teritorijų planavimo dokumentas (TPD) - Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype, Vasario 16-osios g. 6, Palangoje.

TPD Nr. www.tpdris.lt sistemoje: K-VT-25-23-344.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti. Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės naudojimo būdo keitimas, žemės sklypų pertvarkymas, sklypų padalijimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas. Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Plano rengimą inicijuoja iniciatorius.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. A1-224

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. A1-694. SPAV neatliekamas. Koncepcija rengiama.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2024 m. III ketvirtis. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB "Pajūrio idėja", Vanagupės g. 7I-3, Palanga, el.paštas: pajūrioidėja gmail.com, tel: +37069099992.

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. Gervuogių takas 39, Palanga; tel: + 37069871080; el. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com . Projekto vadovas –  Jurgita Kalvinskaitė.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2023-06-16 14:31