Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Gyvenamųjų daugiabučių pastatų kvartalo Palangoje adresu Bangų g. 23, 25, 27, Medvalakio g. 23, 23B statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

2022-07-05

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti „Gyvenamųjų daugiabučių pastatų [6.3] kvartalo Palangoje sklypuose adresu Bangų g. 23, Bangų g. 25, Bangų g. 27, Medvalakio g. 23 ir Medvalakio g. 23B statybos projekto“ projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Bangų g. 23, Palanga, Unik. nr.: 4400-4246-6646, kadastro Nr.: 2501/0023:160 Palangos m. k.v.

Bangų g. 25, Palanga, Unik. nr.: 4400-4246-6456, kadastro Nr.: 2501/0023:161 Palangos m. k.v.

Bangų g. 27, Palanga, Unik. nr.: 4400-4246-5974, kadastro Nr.: 2501/0023:162 Palangos m. k.v.

Medvalakio g. 23, Palanga, Unik. nr.: 4400-5074-6626, kadastro Nr.: 2501/0023:173 Palangos m. k.v.

Medvalakio g. 23B, Palanga, Unik. nr.: 4400-5074-6637, kadastro Nr.: 2501/0023:172 Palangos m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Daugiabučiai gyvenamieji pastatai (6.3)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Archipoint LT, UAB

Projekto vadovas Augustas Urbonas, info@archipoint.lt, +37061024316

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

DEPEKA, UAB / Gedimino pr. 54A-3, LT-01110, Vilnius / tel. +370 61591010

UAB “Alseka” / Naujoji g. 138, LT-62175, Alytus / tel. +370 31577341

Rikanda, UAB / Naujoji g. 138, LT-62175, Alytus / tel. +370 31577651

V.D.

L.D.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Archipoint LT, UAB

A.Vivulskio g. 41-113, Vilnius

tel. +37061024316, el.p. info@archipoint.lt 

Laikas: iki 2022-07-21 (I-V 10-16val.)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima pateikti iki 2022-07-21

Raštu A.Vivulskio g. 41-113, Vilnius ir el.paštu info@archipoint.lt;

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu per internetinę transliaciją, pagal nuorodą - http://bangumedvalakio.zoomtv.lt/

Laikas: 2022-07-21 17:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-07-05 13:04