Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad rengiamas motelio Palangoje, Vytauto g. detalaus išplanavimo projekto keitimo teritorijoje tarp Vytauto g., Ligoninės g. ir Klaipėdos pl., Palangoje

2021-09-30

Informuojame, kad rengiamas motelio Palangoje, Vytauto g. detalaus išplanavimo projekto keitimo teritorijoje tarp Vytauto g., Ligoninės g. ir Klaipėdos pl., Palangoje, projektas. Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-21-463.

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-1098.

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų pertvarkymas, suformavimas, naudojimo būdo ir reglamentų nustatymas, motelio Palangoje, Vytauto g. detalaus išplanavimo projekto, patvirtinto Palangos miesto tarybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimo Nr. 4 „Dėl projektų patvirtinimo“ 1.2 punktu, keitimas teritorijoje tarp Vytauto g., Ligoninės g. ir Klaipėdos pl., Palangoje.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2022 m. IV ketvirtis.

SPAV reikalingumas – neatliekamas (susipažinti su SPAV neatlikimo motyvais galima Palangos miesto savivaldybėje, Vytauto g. 112, Palanga).

Koncepcijos rengimas – koncepcija rengiama.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB ,,ESILA“; Lyglaukių g.38, Paliepių km., Nemėžio sen., Vilniaus r.sav.

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. S.Nėries 9-21, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Informacija atnaujinta 2021-09-30 13:13