Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Dvibučių gyvenamųjų namų Sergiškių g. 23 Palangoje, statybos projekto laida „B““ projektinius pasiūlymus.

2023-03-07

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas „Dvibučių gyvenamųjų namų Sergiškių g. 23 Palangoje, statybos projekto laida „B““ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Žemės sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinio naudojimo paskirtis- Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“,

6.2. gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai.

Projektinius pasiūlymus parengė: Stasys Juška, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr.1099538.

Statytojas: UAB „Ritata“, į.k.305697467

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:

 Palangos miesto savivaldybės svetainėje https://www.palanga.lt

 Darbo dienomis 9.00-12.00, 13-18.00 val. adresu: Vytauto g. 120-1, iš anksto susitarus tel.:

868795505.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto iki viešo susirinkimo teikiami projektuotojui elektroniniu paštu:

stasysj1@gmail.com, raštu viešojo svarstymo metu.

 Viešas susirinkimas įvyks 2023-03 -27, 16.00 val. vaizdo konferencijos būdu jungiantis per

nuorodą: https://us04web.zoom.us/j/71750964803?pwd=f4PDlcAC1TkuZ5j062ibbzdfSHyYCQ.1

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-03-07 13:13