Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame visuomenę apie rengiamą žemės sklypo, Žibų g. 85A (kadastrinis Nr. 2501/0011:121), Palangos mieste detaliojo plano, 2013-04-25 patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-140, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 p.

Informuojame visuomenę apie rengiamą žemės sklypo, Žibų g. 85A (kadastrinis Nr. 2501/0011:121),...
2023-12-06

Informuojame visuomenę apie rengiamą žemės sklypo, Žibų g. 85A (kadastrinis Nr. 2501/0011:121), Palangos mieste detaliojo plano, 2013-04-25 patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-140, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 p.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Palangoje, Pienių g. 9, kadastrinis Nr. 2501/0011:176, plotas – 0,1705 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel. + 370 460 48705, el.paštas: administracija@palanga.lt.

Projekto rengėjas: Donato Rumšo individuali veikla, Žalioji g. 28D, Vydmantai, Kretingos r. sav., tel. + 370 663 57433, el.paštas dspstudija@gmail.com

Projekto užsakovas: A. S. (fizinis asmuo).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama detaliajame plane numatyta statybos riba ir statybos zona projektuojamame žemės sklype.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-12-06 iki 2023-12-20 imtinai Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, projekto rengėjo patalpose Žalioji g. 28D, Vydmantų k., Kretingos r. sav., prieš tai susitarus telefonu +370 663 57433 ar el.paštu dspstudija@gmail.com).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami raštu Planavimo organizatoriui ir Projekto rengėjui aukščiau nurodytais kontaktiniais adresais arba el.paštu iki susipažinimo su detaliojo plano koregavimu laikotarpio pabaigos.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Brėžinys

Aiškinamasis raštas

 

Informacija atnaujinta 2023-12-06 15:53