Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie pradedamą rengti teritorijos tarp Užkanavės g., pravažiavimo, valstybinio miško ir žemės sklypų Užkanavės g. 75A, 75B, Palangoje detalųjį planą

2023-09-07

Informuojame apie pradedamą rengti teritorijos tarp Užkanavės g., pravažiavimo, valstybinio miško ir žemės sklypų Užkanavės g. 75A, 75B, Palangoje detalųjį planą.

Planuojama teritorija: teritorija tarp Užkanavės g., pravažiavimo, valstybinio miško ir žemės sklypų Užkanavės g. 75A, 75B. Planuojamos teritorijos plotas – apie 2,28 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, el. p. administracija@palanga.lt.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Green Energy Studio“, j. a. k. 302826985, adresas korespondencijai Šilutės pl. 2-502, Klaipėda, mob. 8 615 21741, el. p. uabges@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-31 įsakymas Nr. A1-518.

Planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės naudojimo būdo keitimas, žemės sklypų pertvarkymas, sklypų padalijimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas.

Planavimo darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-05-11 įsakymu Nr. (4.1.E) A1-724.

Koncepcija: rengiama.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-25-23-387). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir www.tpdris.lt.

Informacija apie priimtą sprendimą dėl koncepcijos tvirtinimo, teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2023-09-07 10:36