Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie rengiamą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą žemės sklype Draugystės takas 10, Palangoje

2022-08-18

Informuojame, kad rengiamas teritorijų planavimo dokumentas (TPD) -  Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Draugystės takas 10, Palangoje. TPD Nr. www.tpdris.lt  sistemoje: K-VT-25-21-395.

TPD uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas,  teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas; Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, koregavimas planuojamoje teritorijoje.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-917.

Planavimo darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 08 d. įsakymu Nr. A1-946. Vadovaujantis darbų programa SPAV neatliekamas, rengiama koncepcija.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2026m. III ketvirtis. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo V.G.

Plano rengėjas – UAB "Vakarų regiono projektai", Vytauto g. 120-7, Palanga. Tel. 8-698-83701. El.paštas: info.vrp@gmail.com. Projekto vadovas – architektas Rimvydas Grikšas.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2022-08-18 14:50