Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie žemės sklypo naudojimo būdo keitimą sklype adresu Palangos m. sav., Palangos m., Vanagupės g., kadastrinis Nr: 2501/0021:29

2021-02-01

Informuojant, kad pagal Visuomenės informavimo apie žemės sklypo naudojimo būdo keitimą, pagal Administracijos direktoriaus 2020-11-16 įsakymu Nr. A1-1651 patvirtintą tvarkos aprašą, pranešame apie visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapą.

Žemės sklypo adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Vanagupės g., kadastrinis Nr: 2501/0021:29; sklypo plotas 0,2066 ha.

Esamas žemės sklypo naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorijos. Numatomas žemės sklypo naudojimo būdas – Rekreacinė teritorija (R).

Numatoma statinių pagrindinė naudojimo paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: Poilsio paskirties pastatai (7.13.).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga. Projekto vadovas Rimvydas Grikšas, tel. 8-698-83701, el.paštas: info@vrprojektai.lt

Statytojas: fizinių asmenų grupė.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.palanga.lt, UAB “Vakarų regiono projektai” patalpose, Vytauto g. 120-7, Palangoje, arba kreipiantis nuotoliniu būdu el. paštu: rgpalanga@gmail.com dėl informacijos pateikimo pareiškėjo nurodytu el. paštu, darbo laiku 9.00 - 17.00 val. iki 2021-02-12. Tel.: 8-698-83701, el.paštas info@vrprojektai.lt.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto iki viešo susirinkimo teikiami projektuotojui elektroniniu paštu: info@vrprojektai.lt

Viešas susirinkimas įvyks 2021-02-12, 16.00 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga, 4 aukštas. Karantino atveju – nuotoliniu būdu jungiantis per paskyrą: https://join.skype.com/fXwgGbJXKbav

Aiškinamasis raštas

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2021-02-01 09:35