Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus Vanagupės g. 33D-19, Palangoje.

2021-12-02

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas „Patalpos (unikalus Nr. 4400-4216-7060:7249) Palangos m., Vanagupės g. 33D-19 paskirties keitimo projektas“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas – Palanga, Vanagupės g. 33D-19, Palanga. Žemės sklypo kad. Nr. 2501/0021:156.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma naudojimo paskirtis ir būdas – esama žemės paskirtis – kita; naudojimo būdas –rekreacinės teritorijos. Žemės paskirtis ir naudojimo būdas išlieka esami.

Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ pastato Vanagupės g. 33D paskirtis – poilsio, būsima pastato paskirtis – poilsio. Esamos patalpos Vanagupės g. 33D-19 paskirtis – poilsio, būsima paskirtis – gyvenamoji (butas).

Projektinius pasiūlymus parengė - Nomeda Černiauskienė, vykdanti individualią veiklą, projekto vadovas – Nomeda Černiauskienė, bakalauro diplomas BG 009330 el. paštas: nomeda.v@gmail.com, tel. 865791891.

Statytojas – UAB „Vatesinas“.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2020-12-20 adresu Klaipėda, Kapsų g. 16, darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. Kontaktinis asmuo - Nomeda Černiauskienė, el. nomeda.v@gmail.com, tel. 865791891 ir Savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt.

Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų raštu teikiami iki 2021-12-20 adresu Klaipėda, Kapsų g. 16, arba el. paštu nomeda.v@gmail.com ir viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas numatomas 2021-12-20 15.00 val. Palanga, Vytauto g. 112

Atkreipiame dėmesį, kad pagal galiojančius tesės aktus į savivaldybės patalpas galima patekti tik su galimybių pasu. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose viešas susirinkimas vyks vaizdo konferencijos būdu 2021-12-20 15.00-16.00 val. jungiantis per nuorodą:

Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/72338978789?pwd=MGtKQVpUSWYxVnFqdWRkc1B0dFhnQT09  

Meeting ID: 723 3897 8789

Passcode: jf6ecT

Projektiniai pasiūlymai.

Vizualizacija.

Informacija atnaujinta 2021-12-02 09:27