Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Palangos reabilitacijos filialo „Pušynas" poilsio paskirties statybos ir katilinės rekonstravimo keičiant paskirtį į poilsio paskirties su gydymo ir gamybos patalpomis Žvejų g. 1, Palangoje projekto“ projektinius pasiūlymus

2024-03-27

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengto „VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Palangos reabilitacijos filialo "Pušynas" poilsio paskirties statybos ir katilinės rekonstravimo keičiant paskirtį į poilsio paskirties su gydymo ir gamybos patalpomis Žvejų g. 1, Palangoje projekto“   projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas

Žvejų g. 1, Palanga

Žemės sklypo: kadastrinis Nr. 2501/0024:114

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis

Naujas pastatas – Poilsio

Rekonstruojamas pastatas –  Esama - gamybos ir pramonės / Projektuojama - poilsio

Žemės sklypo esama pagrindinė paskirtis ir naudojimo būdas

Paskirtis – kita

Naudojimo būdas – Rekreacinės teritorijos

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo ir pasiūlymų autoriaus, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Architekto Vaidoto Dapkevičiaus individuali veikla

Statinio architektas, kūrinio autorius Vaidotas Dapkevičius, kvalifikacijos atestato Nr. A1089, tel. (0-686) 23601, el.paštas vaidotas.dapkevicius@architektas.org

Statytojas

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, S. Nėries g. 3, Klaipėda, info@kal.lt, tel. +370 698 15 073

Statytojo įgaliotinis Architektas Vaidotas Dapkevičius (pagal 2024 m. kovo 18 d. įgaliojimą Nr. IG1-14)

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti iki 2024-04-23 nuo projektinių pasiūlymų paskelbimo dienos, adresu Žvejų g. 1, Palanga, kab. Nr.117, kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 iki 17.00 val., mob. +370 698 15073, arba Palangos savivaldybės internetinėje svetainėje www.palanga.lt skiltyje „Skelbimai“.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų, kurie bus pristatomi viešo susirinkimo metu: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų̨ teikti iki 2024-04-23, raštu: Žvejų g. 1, Palanga, kab. Nr.117 kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 iki 17.00 val..; arba el. paštu: info@palangapusynas.lt.

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui elektroniniu paštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas numatomas Vytauto g. 112 Palanga, IV a. fojė, 2024-04-23, 15.00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2024-04-02 15:06