Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Vienbučio gyvenamojo namo (6.1), ir dviejų pagalbinio ūkio pastatų (7.17) – ūkio pastato ir pirties pastato, Miško Takas 11c, Palangoje, statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-09-05

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Vienbučio gyvenamojo namo (6.1), ir dviejų pagalbinio ūkio pastatų (7.17) – ūkio pastato ir pirties pastato, Miško Takas 11c, Palangoje, statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Miško Takas 11C, kad. Nr.: 2501/0015:130, sklypo plotas 0,200 ha.

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: (6.1) gyvenamoji paskirtis (vieno buto) pastatas.  (7.17) pagalbinė ūkio paskirtis (pirtis, ūkinis pastatas).

Pasiūlymus galima pateikti: iki viešo susirinkimo ir viešajame susirinkime projektuotojui UAB „Projektavimo namai“ el. paštu: info@sipprojektai.lt

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Projektavimo namai“,  Verkių g. 30B, Vilnius, Lietuva

Projekto vadovas Norbertas Jadello, tel. 8-629-95460, el. paštas: info@sipprojektai.lt  [email protected]

Statytojai: fiziniai asmenys J.C., A.C.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.palanga.lt, iš anksto susitarus projekto rengėjo UAB “Projektavimo namai“ patalpose,  Verkių g. 30B, Vilnius, Vilniuje, arba nuotoliniu būdu el. paštas:  info@sipprojektai.lt

astabernata@gmail.com  tel. 8-629-95460, darbo laiku 9.00 - 17.00 val. iki 2023-09-28. Viešas susirinkimas įvyks 2023-09-28 16.00 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga, 4 aukštas.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-09-05 12:19