Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Administracinės paskirties pastato rekonstravimo į poilsio paskirties pastatą (7.13) Žemdirbių g. 15, Palangoje projekto“ projektinius pasiūlymus.

2023-09-26

Informuojame, kad  vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas,  projekto ekspertizė”  VIII skyriaus 60 punkto nuostatomis,  visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus yra skelbiamas „Administracinės paskirties pastato rekonstravimo į poilsio paskirties pastatą (7.13)  Žemdirbių  g. 15, Palangoje projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinio statybvietės adresas  Palangos m. sav., Palangos m., Žemdirbių g. 15,  žemės sklypo  kadastrinis Nr: 2501/0005:58; sklypo plotas 0,4947ha.

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, rekreacinės teritorijos.

Numatoma rekonstruojamo statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: poilsio paskirties pastatai (7.13.) pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.     

Projektinius pasiūlymus parengė: V. Dantienės projektavimo firma, Taikos per. 24 - 432, 91223 Klaipėda. Projekto vadovė Virginija Dantienė, tel. +370 68641825 , el. paštas: vdantiene@yahoo.com

Statytojas: fizinis asmuo A.V.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima V. Dantienės projektavimo firma, Taikos per. 24 - 432, Klaipėdoje. patalpose,  darbo laiku 10.00 - 17.00 val.  nuo  2023-09-28  iki 2023-10-16, tel. Nr. +370 686 41825.   ir Palangos miesto savivaldybės internetiniame tinklapyje https://www.palanga.lt/.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto iki viešo susirinkimo ir viešame susirinkime  teikiami projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected]

Viešas susirinkimas organizuojamas elektroninėje erdvėje vaizdo transliacijos būdu  2023-10-16, 16.00 val.  ir adresu Vytauto g. 112, Palanga, Palangos savivaldybės administracijos patalpose.

Susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu nuorodoje:

https://us04web.zoom.us/j/4068467598?pwd=3hU2zt6L3Ty65D0CBHS1FPrGI9LI8i.1

Prisijungimo ID:  406 846 7598

prisijungimo slaptažodis : 235910

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-09-26 13:51