Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Sublokuoto gyvenamojo namo Žiemgalos g. 14 Palanga statybos projekto“ projektinius pasiūlymus.

2022-09-06

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimą apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinio projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Sublokuoto gyvenamojo namo Žiemgalos g. 14 Palanga statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

PP viešinimo stendas įrengiamas 2022 m. rugsėjo 5 d. – demontuojamas 23 d.

  1. OBJEKTO PAVADINIMAS: Sublokuoto gyvenamojo namo Žiemgalos g. 14 Palanga statybos projektas
  1. STATYBOS ADRESAS: Žiemgalos g. 14, Palanga

sklypo kadastrinis Nr. 2501/0016:423

  1. ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO PASKIRTIS: kita, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos
  1. STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS: gyvenamoji paskirtis, vieno buto pastatai
  1. PROJEKTUOTOJAS: EDMUNDAS JACKUS,

individuali veikla pagal pažymą Nr. 28222

Antagynės g. 31-23, 47164 Kaunas,

tel. Nr.: +37068411717; el. p.: eprojektai.101@gmail.com

projekto vadovas ir autorius: Edmundas Jackus kv. atestato Nr. A1564

  1. STATYTOJAS: E. P.
  1. SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS SUSIPAŽINTI GALIMA: www.palanga.lt, skiltyje projektiniai pasiūlymai ir projektuotojo patalpose Antagynės g. 31-23, Kaunas. darbo dienomis (8:00-12;00 ir 13:00 17:00) nuo pranešimo Palangos miesto sav. internetinėje svetainėje paskelbimo dienos iki 2022 m. rugsėjo 23 d. 17:00 val.
  2. VISUOMENĖS ATSTOVAI PROJEKTUOTOJUI GALI TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ. Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu.

Pastaba: teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

  1. VIEŠAS SUSIRINKIMAS ĮVYKS: 2022 m. rugsėjo 23 d. 17:00 rugsėjo mėn. Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Vytauto g. 112.

Nesant galimybių atvykti, galima dalyvauti nuotoliniu būdu.

  1. NUORODA PRISIJUNGIMUI: Rugsėjo 23 d., (penktadienis) 17:00–18:00

„google meet“ prisijungimo informacija - https://meet.google.com/ipp-bwjd-hqg

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

 

Informacija atnaujinta 2022-09-06 10:54